Proces kúpy

Proces kúpy je odlišný pre každý apartmánový komplex. Závisí od devolopera a od etapy výstavby (či je stavba už dokončená). Platobné podmienky sú pri každom komplexe iné a naši makléri Vás o nich budú informovať pri Vašom bližšom záujme.

Postup pri kúpe apartmánu

1. Obhliadka

Po telefonickom alebo osobnom dohovore sa dohodneme na termíne a obsahu obhliadok v Bulharsku podľa Vašich požiadaviek. Na vyžiadanie Vám poskytneme aktuálne cenníky a zoznam voľných apartmánov, aby ste si mohli vybrať objekty obhliadky. V prípade, že z ponúknutých apartmánov Vás nič neoslovilo, pokúsime sa nájsť pre Vás apartmán podľa Vašich požiadaviek.

Transport do Bulharska môžete riešiť individuálne (letecky, autom alebo vlakom) alebo sa dohodneme na spoločnom transfere do vybraných destinácií. 

Po príchode do Bulharska zostavíme podľa Vašich individuálnych požiadaviek plán obhliadok vybraných nehnuteľností. Pohyb po Bulharskom pobreží v rámci obhliadok je zdarma a zabezpečuje ho realitná kancelária v súčinnosti s bulharským partnerom. V prípade potreby zabezpečíme rezerváciu hotela. Na obhliadke Vám budú poskytnuté všetky informácie o komplexe a zároveň Vás prevedieme celým komplexom so zameraním hlavne na vybraný apartmán.

2. Zloženie zálohy

Výška zálohy závisí od konkrétneho projektu a pohybuje sa od 1500 EUR. Bližšie informácie o výškach záloh pri jednotlivých projektoch Vám poskytneme v kancelárii. Záloha sa platí v Bulharsku. Po zložení zálohy (rezervačného poplatku) zhruba do dvoch troch týždňov sa podpisuje predbežný kontrakt – zmluva o budúcej zmluve.

3. Podpísanie predbežného kontraktu

Podpísanie predbežného kontraktu sa využíva najmä pri projektoch, ktoré sú zatiaľ vo výstavbe. Je to zmluva medzi záujemcom a developerom. Obsahuje všetky podmienky ako sú dátumy, ceny, platobné podmienky, opis nehnuteľnosti, termín kolaudácie, práva a povinnosti zmluvných strán atď. Táto zmluva môže byť podpisovaná aj na Slovensku.

4. Podpísanie finálnej (kúpnej) zmluvy

Keď je nehnuteľnosť dokončená, podpisuje sa zmluva u notára (Bulharsko). Po tomto úkone a zaplatení poslednej časti kúpnej ceny sa stávate majiteľom predmetnej nehnuteľnosti.

Prenájom Vášho apartmánu

Po kúpe apartmánu je možné apartmán prenajať. Takmer všetci developeri poskytujú službu prenájmu kúpených apartmánov. Týmto spôsobom si môžete zabezpečiť pasívny príjem, resp. znížiť kúpnu cenu apartmánu. Apartmán, ktorý ste si zakúpili si môžete samozrejme dať do prenájmu aj „po vlastnej línii“.

Údržba a technické zabezpečenie

Väčšina komplexov poskytuje služby súvisiace s údržbou a technickým zabezpečením apartmánov. Samozrejmosťou je strážna služba. Možnosť upratovacieho servisu. Ku správe apartmánov patri taktiež údržba okolia (bazény, trávniky a iné). Náklady na apartmán zahrňujú energie, správu a servis komplexu a závisia od plochy apartmánu (podobne ako u slovenských bytov).

Financovanie

Pre kúpu nehnuteľnosti v Bulharsku je dobre mať hotovosť, platby prebiehajú väčšinou prostredníctvom bank, priamo na účty developerov. Je možné financovať kúpu apartmánu aj prostredníctvom hypotekárneho úveru poskytnutého v Bulharsku. Bulharské banky poskytujú úvery maximálne do 70 percent hodnoty nehnuteľnosti, ich úrokové sadzby sú o niečo vyššie ako na Slovensku a závisia od bonity klienta. Úvery poskytujú maximálne na 20 rokov trvania. Konzultácie a poradenstvo ohľadom úverového financovania kúpy apartmánov dostanete bližšie v realitnej kancelárii FLEXIREAL s.r.o.

Preložiť túto stránku

Predaj apartmánov zaisťuje